Mobility Training

Mobility Training by Health Acadamy Workshop je určený pre všetkých lektorov, ktorí majú snahu naučiť sa niečo nové.

Dátum
6.-7.november 2020
Čas
10:00 -17:00
Cena
300 EUR
Miesto konania
Praha
Lektor
Janni Giannikakis - Master lektor bodyART & deepWORK

Prihlásiť sa »

Kvalitný workshop určený pre všetkých lektorov, ktorí sú držiteľmí akejkoľvek trénerskej licencie v oblasti fitness.

Workshop vás prevedie poznatkami z oblasti funkčnej fyziológie tela, funkčného tréningu, mobility a pohyblivosti. 

Informácie, praktické zručnosti a teoretické poznatky, ktoré získate, môžete použiť v individuálnom tréningu, tréningu malých skupín, ale aj v skupinovom tréningu.

Viac info na: info@moveacademy.sk, 0915978611

 

Do poznámky prosím uveďte Vaše MENO a "Mobility"

 

ZÁLOHOVÚ PLATBU 100 EUR REALIZUJTE na č.účtu: 1068318001/1111

UniCredit Bank, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

IBAN: SK1911110000001068318001

SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Lea Grančičová, Družstevná 1, 831 04 Bratislava