Škola

MOVE academy, ako jediný oficiálny partner svetovo uznávaných konceptov cvičení bodyART, deepWORK a PortDeBras a partner Slovenskej asociácie kondičných trénerov, organizuje školenia a workshopy cvičení: bodyART, deepWORK, PortDeBras a školenia Tréner aerobiku I. triedy.