deepWORK®

Nový, unikátny tréningový koncept, ktorý sa z Nemecka rozšíril do USA a otriasol svetom fitness a skupinového fitness sa volá deepWORK® a spája očakávania konečného užívateľa ohľadom pulzu, času a prianí.
Toto všetko je deepWORK® tréning…

 • deepWORK je odpoveď pre vnútorného ducha – pomáha objavovať vlastné limity bez predsudku
 • deepWORK cvičenia sú založené na špecifickej znalosti, tá si vyžaduje zodpovednosť a komplexné pohyby pre účastník
 • deepWORK pohyby sú navrhnuté tak, aby tvorili spojitosť medzi posilňovaním a relaxáciou a sú spojené s dýchacími cvičeniam
 • deepWORK účastníci sa hýbu a dýchajú počas tréningu vo vlastnom rytme.

DeepWORK® získava svoju intenzitu zo súčinnosti polárnych síl, ktoré sú na Ďalekom Východe známe ako Yin a Yang. Dôležitým aspektom princípu Yin a Yang je, že jeden bez druhého nemôže existovať.

DeepWORK® - tréning nám pomáha vytvoriť správnu rovnováhu vo všetkých situáciách. Účastníci môžu cítiť pozitívne efekty na ich telo, myseľ a dušu a zároveň cítiť ako sa napĺňajú energiou. Všetko čo obklopuje ľudí, čo cítia a vnímajú alebo to čo ich definuje, vyplýva z týchto dvoch opozitných síl Yin a Yang.

deepWORK® kombinuje know-how cvičenia bodyART a IRON SYSTEM. deepWORK® je atletický, jednoduchý, intenzívny, náročný, jedinečný a úplne iný cvičebný program v porovnaní so všetkými známymi tréningovými konceptami – tréning piatich elementov plný energie! Čistý funkčný skupinový tréning bez pomôcok, ktorého tvorcom je Robert Steinbacher. Kombinuje psychické a fyzické protiklady funkčného tréningu.

http://sk.deepwork-training.com

Systém vzdelávania

Opis workshopu

deepWORK je atletický, jednoduchý, vyčerpávajúci, unikátny a úplne odlišný cvičebný program od doposiaľ známych programov – tréning piatich elementov, plný energie! Táto základňa workshopov ukazuje prvý pohľad do skupiny holistických skupinových tréningov.

Cieľová skupina workshopov

Inštruktori kurzov s  pedagogickými skúsenosťami a skúsenosťami ohľadne bezpečnej manipulácie s klientami.

Vzdelávacie ciele workshopu

Tréner kurzu je schopný zostaviť a viesť prvú hodinu deepWORK samostatne, získava záklané vedomosti o funkčnom tréningu. Na základe konceptu sa účastník kurzu učí aplikovať vedomosti pohybových foriem Ďalekého východu, kombinácie  cvičení a pohybov, rovnako ako ich vyučovanie pre účastníkov hodín.
Rozširujúci modul “deepWORK advanced” dopĺňa program “deepWORK inštruktor”

Teoretické témy workshopu

 • Energetické fázy deepWORK tréningu
 • Základ Yin a Yang
 • Základy dýchania, vrátanie dýchacích technic

Praktické témy workshopu

 • Implementácia teoretického obsahu
 • Cvičenia silových fázý deepWORK tréningu
 • Prvý návrh deepWORK hodiny

Opis workshopu

Ak chcete získať väčšiu dôveru a istotu pri učení na hodinách deepWORK®, toto je cesta, ako zlepšiť seba i svoje vlastné kvality. Nové vyučovacie metódy zabezpečia, aby vaša výučba bola na jednej strane jednoduchšia a zároveň, aby mohli účastníci profitovať z vašej profesionality.

 

Cieľová skupina

Inštruktori, ktorí už úspešne ukončili modul deepWORK® Basic; Priamy vstup nie je možný.

 

Ciele workshopu

Prehĺbenie doterajších poznatkov, naučenie sa nových kombinácií cvičení tak, aby bolo možné viesť hodiny deepWORK® bezpečne a rôznorodo.

 

Teoretické témy workshopu

 • Naučenie a uplatnenie nových vyučovacích metód (pedagogické zručnosti)
 • Technika (drep, podporujúce cvičenie, ktoré pracujú s chrbticou)
 • Cieľové skupiny a zodpovedajúca úprava hodín deepWORK® 
 • Prehĺbenie konštrukčných metód
 • Význam Yin & Yang v koncepte deepWORK®
 

Praktické témy workshopu

 • Tréning techniky  - spätná väzba od Master trénera
 • Stavanie a učenie jednotlivých cvičení
 • Prechody z jednotlivých tréningových sekvencií
 • Nové cvičenia a nové kombinácie cvičení
 • Výučba na rôznych úrovniach
 • Variácie a učenie v konečnej faze

Opis workshopu

Tento pokročilý workshop kompletizuje “deepWORK® inštruktor” tréning. Rovnako ako sa vyučujú ďaľšie cvičenia a pohybové sekvencie, prehlbujú sa vedomosti o tomto atletickom, unikátnom a energickom tréningu!

Tréner kurzu, ktorý sa zúčastnil workshopu “deepWORK® Basic” a zároveň “deepWORK® Teaching by Elements”. Priama účasť nie je možná.

Tréner kurzu môže spájať a učiť kompletné portfólio deepWORK tréningov samostatne. Je vyučený v oblasti odborných znalostí o funkčnom tréningu, rovnako ako v oblasti bezpečného vedenia účastníkov hodín. Predmetom výučby sú nové a zložité pohybové vzory.

Teoretické témy workshopu

 • deepWORK® Xpress
 • Swing fáza 2 detailne

Praktické témy workshopu

 • Implementácia teoretických poznatkov
 • Pokročilé a komplexné cvičenia, cvičenia sekvencií vo swing fáze 2
 • Stavba a dizajn hodín v programe deepX (30 minút)

BODYART & deepWORK Day BRNO

26.apríl 2020

10:00 - 15:00 hod

Janni Giannikakis, Borsodi Balázs, Lea Grančič

Energia - sila - rovnováha - pot - radosť - úsmev ....a omnoho viac! Zacvičte si bodyART, bodyART Xross a deepWORK a prežite krásny športový deň!

MOVE academy CAMP

7.-10.máj 2020

Lea Grančič, Milan Ondruš, Zuzka Biel, Helenka Ballová, Adriana Zemková & Sylvia Baslárová

Opäť zažijete úžasný víkend plný cvičenia, potu, radosti, zábavy a ....??? Čaká vás: deepWORK, Joga, bodyART, BAX, PortDeBras, Aerobic, Tabata + PREKVAPENIE

deepWORK® Basic

23.-24.máj 2020

10:00 - 17:00 hod

Lea Grančič- deepWORK® Trainer

Školenie pre všetkých, ktorí sa chcú stať inštruktormi konceptu cvičenia deepWORK®.

Day for TAMČA

6.júna 2020

10:00 - 16:00 hod

Lea Grančič a jej hostia!

Zacvičte si a zabavte sa s TOP lektormi Slovenska, ale i zahraničia a zároveň tým podporíte občianske združenie TAMČA.

deepWORK® Basic

26.-27.september 2020

10:00 - 17:00 hod

Lea Grančič - deepWORK® Trainer, bodyART® Elite trainer

Školenie pre všetkých, ktorí sa chcú stať inštruktormi konceptu cvičenia deepWORK®.

deepWORK® Teaching by elements

24.-25. oktober 2020

10:00 - 17:00 hod

Lea Grančič - deepWORK® Trainer, bodyART® Master trainer

Nadstavbové rozširujúce školenie pre všetkých lektorov deepWORK BASIC, ktorí sa chcú stať lepšími lektormi a získať nové vedomosti a zručnosti.

Mobility Training

6.-7.november 2020

10:00 -17:00

Janni Giannikakis - Master lektor bodyART & deepWORK

Mobility Training by Health Acadamy Workshop je určený pre všetkých lektorov, ktorí majú snahu naučiť sa niečo nové.

BODYART & deepWORK Day PRAHA

8.novembra 2020

10:00 - 15:00

Janni Giannikakis, Lea Grančič

Spoznaj: bodyART, deepWORK, bodyART Xross! Krásne koncepty cvičení, ktoré nastavia Tvojmu telu zrkadlo!

Advet Event MOVE academy

13.december 2020

10:00 - 15:00

Virginia Winsemann- bodyART® a deepWORK® Mastertrainer

Zabudnite na predvianočný zhon a prežite krásny deň s pohybom!