PortDeBras®

PortDeBras® patrí do kategórie skupinových cvičení Body&Mind. Je to koncept založený na myšlienke posilňujúceho a zároveň rehabilitačného tréningu dostupného pre všetkých. Rozvíja: mobilitu kĺbov, silu a flexibilitu svalov, buduje pohybové zručnosti, čím prispieva k harmonizácií a tvorbe fyzickej a psychickej rovnováhy.

Systém vzdelávania

Oboznámenie sa s konceptom PortDeBras – počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia.

Platnosť využitia získanej licencie je 12 mesiacov.

Oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a základnými sekvenciami, ktore slúžia na základné pochopenie konceptu. Tieto základné sekvencie by sa nemali používať na komerčných hodinách.

Detailnejšie oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a nadstavbovými sekvenciami, ktore slúžia na rozšírenie pochopenie konceptu Port De Bras.

Nadstavbové vzdelávanie, ktoré slúži na prehlbovanie vedomostí, techniky a metodiky stavby komerčnej hodiny.

Nadstavbové vzdelávanie, ktoré slúži na prehlbovanie vedomostí, techniky a metodiky stavby komerčnej hodiny.

Nadstavbové vzdelávanie so sekvenciami na podložke.

Nadstavbové vzdelávanie s elastickým bandom

Ndstavbové vzdelávanie s fitloptou.

Úrovne lektorov

  • Port De Bras Instructor
  • Port De Bras Trainer
  • Port De Bras Master Trainer
  • PortDeBras Elite Trainer
  • PortDeBras Expert Trainer

Športový víkend s MOVE academy

10. - 12.mája 2019

Lea Grančič, Zuzana Biel, Jana Šimkovičová

Opäť zažijete úžasný víkend plný cvičenia, potu, radosti, zábavy a ....??? Čaká vás: deepWORK, Aerobic, Joga, bodyART, BAX

PortDeBras Introduction

2.júna 2019

10:30 - 16:30

Helena Ballová - PortDeBras Elite Trainer

Certifikované školenie PortDeBras. Absolvent školenia získava možnosť viesť komerčné hodiny PortDeBras. Zároveň inšpirácia pre všetkých inštruktorov PortDeBras.

Trainer Course PortDeBras (Progression level III)

15.-16.jún 2019

Vladimir Snezhik, Olga Snezhik, Elena Nosonova, Helena Ballova

The training program PortDeBras Progression Level 3. intensive practice is expected to improve the quality of standards for trainers conducting master classes, certified seminars and courses PortDeBras.

Day for TAMČA

30.jún 2019

9:00 - 15:30 hod

Lea Grančič, Helena Ballová, Zuzka Biel, Oľga Bartalská, Milan Adamka a ich hostia :)

Zacvičte si bodyART, deepWORK, BAX,JOGA s TOP lektormi Slovenska: Lea Grančič, Helena Ballová, Zuzka Biel, Oľga Bartalská, Milan Adamka a zároveň tým podporíte občianske združenie TAMČA.

PortDeBras BASIC

14.septembra 2019

10:30 - 16:30

Helena Ballová - PortDeBras Elite Trainer

Absolvent školenia získava certifikát konceptu PortDeBras základnej úrovne.

PortDeBras BAND

15.septembra 2019

10:30 – 16:30

Helena Ballová - PortDeBras Elite Trainer

Certifikované školenie PortDeBras. Absolvent školenia získava možnosť viesť komerčné hodiny PortDeBras BAND.

Športový víkend s MOVE academy

15.-17.november 2019

Virginia Winsemann, Lea Grančič

Opäť zažijete úžasný víkend plný cvičenia, potu, radosti, zábavy a ....??? Čaká vás: deepWORK, Aerobic, Joga, bodyART, BAX

PortDeBras Trainer course (Intermediate - Level 2)

23.-24. november 2019

10:30 - 17:00

Vladimir Snezhik - autor PortDeBras konceptu

Inšpirácia pre všetkých, možnosť zvýšenia kvalifikácie PortDeBras s autorom konceptu Vladimirom Snezhikom. Možnosť získania licencie na oficiálne prezentovanie PortDeBras na akciách a eventoch.

Functional training

30.novembra - 1.decembra 2019

10:00 - 17:30

Janni Giannikakis - Master lektor bodyART & deepWORK

Workshop určený pre lektorov skupinových cvičení, ale i osobných trénerov, ktorí sa chcú naučiť viac o funkčnom tréningu.