PortDeBras®

PortDeBras® patrí do kategórie skupinových cvičení Body&Mind. Je to koncept založený na myšlienke posilňujúceho a zároveň rehabilitačného tréningu dostupného pre všetkých. Rozvíja: mobilitu kĺbov, silu a flexibilitu svalov, buduje pohybové zručnosti, čím prispieva k harmonizácií a tvorbe fyzickej a psychickej rovnováhy.

Systém vzdelávania

Oboznámenie sa s konceptom PortDeBras – počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia.

Platnosť využitia získanej licencie je 12 mesiacov.

Oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a základnými sekvenciami, ktore slúžia na základné pochopenie konceptu. Tieto základné sekvencie by sa nemali používať na komerčných hodinách.

Detailnejšie oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a nadstavbovými sekvenciami, ktore slúžia na rozšírenie pochopenie konceptu Port De Bras.

Nadstavbové vzdelávanie, ktoré slúži na prehlbovanie vedomostí, techniky a metodiky stavby komerčnej hodiny.

Nadstavbové vzdelávanie, ktoré slúži na prehlbovanie vedomostí, techniky a metodiky stavby komerčnej hodiny.

Nadstavbové vzdelávanie so sekvenciami na podložke.

Nadstavbové vzdelávanie s elastickým bandom

Ndstavbové vzdelávanie s fitloptou.

Úrovne lektorov

  • Port De Bras Instructor
  • Port De Bras Trainer
  • Port De Bras Master Trainer
  • PortDeBras Elite Trainer
  • PortDeBras Expert Trainer

MOVE academy Tour 2018 - KOŠICE - ZRUŠENÉ

15.decemba 2018

10:00 - 15:00

Lea Grančič, Helena Ballová, Claudia Geryk

Nový termín - nová výzva - nové cvičenia. Event skupinových cvičení pre všetkých, ktorí si chú zacvičiť, inšpirovať sa, zabaviť sa a spoznať nové cvičenia.

Športový víkend s MOVE academy

10. - 12.mája 2019

Lea Grančič, Zuzana Biel

Opäť zažijete úžasný víkend plný cvičenia, potu, radosti, zábavy a ....??? Čaká vás: deepWORK, Pilates, Aerobic, Joga, Dance, bodyART, Metabolic efect