AEROBIK Lea Grančič

image01

AEROBIK

AEROBIK je aeróbne cvičenie vytrvalostného charakteru, ktoré využíva prvky kondičnej, základnej, rytmickej gymnastiky a tanca. Aerobik v jeho základnej forme predstavuje hodinu, počas ktorej dochádza postupným nácvikom k výučbe choreografie, ktorá sa skladá z kratších choreografických blokov. Súčasné trendy v aerobiku zaraďujú do hodín viac tanečných krokov, choreografie sú koordinačne náročnejšie.

Ocitnite sa na latino party, zatancujte si reggae alebo house! Prežite horúčku sobotňajšej noci, alebo oldies party! To všetko je možné na hodinách aerobiku! Vyčistite hlavu, zatancujte si, zacvičte si a zabavte sa!
Dance aerobic je tanečnou, novodobou formou klasického aerobicu. Vychádza zo základných krokov aerobicu, ale je obohatený o tanečné prvky, ktoré do zostavy vnášajú zložitejšie a viac tanečné kombinácie krokov a krokových variácií. Choreografie sú náročnejšie a preto je Dance Aerobic vhodný pre mierne pokročilých cvičencov. Cvičenie rozvíja srdcovo cievny systém - aeróbne schopnosti. Posilníte funkciu vášho srdca, vytvarujete svaly dolných končatín a svaly trupu. Zlepšíte držanie tela, prácu dolných aj horných končatín, vaše pohyby získajú ladnosť a harmóniu.

Lea Grančič

Lea Grančič- profil

Školiteľ a majiteľ školy skupinových cvičení MOVE academy, organizátor vzdelávacích programov, eventov a workshopov v oblasti skupinových cvičení.

Skupinovým cvičeniam a lektorovaniu sa venujem viac ako 20 rokov. Pôsobila som a stále aktívne pôsobím ako školiteľ aerobikových licencií a diplomov, som prezentérom Aerobiku, Step aerobiku, cvičení bodyART a deepWORK na Slovensku, ale i v zahraničí.

  • absolventka MFF – FTVS UK Bratislava
  • držiteľka Licencie A- IFAA a certifikovaných diplomov Body Work, BOSU, Step Aerobic, Body Pump, Pump FX
  • certifikovaný prezentér cvičení bodyART a deepWORK