Metabolic Efect

image01

Metabolic Efect

Metabolic efect je intenzívne, kondične i silovo náročnejšie cvičenie. Avšak vzhľadom na to, že si každý cvičenec volí svoj vlastný stupeň záťaže a nasadenie, každý má možnosť cvičiť podľa svojich chopností. Inštruktor je v pozícii tvorcu tréningovej jednotky, dohliada predovšetkým na techniku cvičenia, nasadenie, je motivátorom a zároveň prezentuje modifikácie cvičení vzhľadom na kondičné a silové schopnosti cvičiacich.

Cvičenie komplexne zaťaží celé telo po kondičnej, silovej, ale i koordinačnej stránke.