PUMP

image01

PUMP

PUMP je cvičenie, pri ktorom posilníte všetky svalové skupiny. Vychádza zo známych cvičení, ktoré väčšina pozná z posilňovne. Cvičenia na jednotlivé svalové skupiny postupujú za sebou, nie sú spájané do blokov, nemusíte si nič pamätať. Môžete sa sústrediť na správnu techniku, dýchanie a pokyny inštruktora. Čiže ak chcete dosiahnuť krásne krivky vášho tela, pekný tvar svalov a nie ste prívržencom choreografických posilňovacích cvičení, Pump si určite obľúbite.

Veľkou výhodou cvičenia je, i napriek tomu, že sa jedná o skupinové cvičenie, že každý má možnosť zvoliť si svoje vlastné závažie a tým obtiažnosť cvičenia podľa svojich individuálnych schopností. Možnosť variability závaží umožňuje optimálne kondičné a silové zvládnutie posilňovacích cvičení všetkých svalových skupín každému cvičencovi, ale zároveň umožňuje cvičenie skupiny ako celku. Súbežne môže cvičiť úplný začiatočník, ale i pokročilý cvičenec, žena i muž. Rozdiel je len vo veľkosti nimi zvolenej záťaže. Samozrejme inštruktor odporúča váhy, s ktorými by bolo vhodné cvičiť pre každého cvičenca.

Cvičenie využíva závažia rôznej váhy (nakladaciu tyč s kotúčmi váhy: 0,5 kg, 1,kg, 2kg a 4kg) a stupienok ako vyvýšenú podložku.
Inštruktor určuje obsah cvičebnej jednotky a zároveň dohliada na správnu techniku cvičenia a správne dýchanie.