bodyART®

V snahe dbať o svoje telo ľudia vždy siahajú po možnostiach ako sa zrelaxovať, zbaviť sa stresu, spôsoboch ako môžu nájsť sami seba a zharmonizovať seba a svoju dušu. Základom bodyART® je zamerať sa na človeka ako na funkčnú jednotku. BodyART® spája tréningové pozície a klasické dýchacie techniky do spolupôsobenia fyzického tréningu a psychickej relaxácie. Konečným cieľom bodyART® tréningu je zabezpečiť správnu funkciu celého ľudského tela pomocou funkčnej sily a stabilizačného tréningu ľudského pohybového systému.

Prostredníctvom cieleného výberu a starostlivej koordinácie cvičení pozitívne ovplyvňuje držanie tela. Každé cvičenie sa vykonáva s opatrnosťou a s vedomím v kombinácii s dýchaním a koncentráciou, aby tak telu poskytlo dostatok času a priestoru na potlačenie negatívneho svalového napätia alebo rýchlych, nevedomých pohybov.

Na rozdiel od klasického silového tréningu nie je zamerané na jednotlivé svalové skupiny, ale je sústredené na celé telo. Všetky cvičenia a pózy sú kompletné telové cvičenia, ktoré v tom istom čase pracujú s niekoľkými svalmi v tele. Mnohé pózy v bodyART vyžadujú zvýšenú rovnováhu. Tým je pozornosť vedená do stredu tela. Telo je stredobodom pozornosti. Výhodou je, že osoba sa môže sústrediť vedome na svoje telo a nenechať sa ovplyvniť ničím z vonka. Toto zabezpečuje správne dýchanie, ktoré zlepšuje zásoby kyslíka v mozgu a v svaloch. Vyžaduje lepšiu koordináciu v oboch hemisférach mozgu a súčasne môže telo relaxovať počas tréningu a regulovaného dýchania. Táto cvičbno-relaxačná metóda je založená na princípe Yin a Yang: nádych - výdych, sila - relaxácia. Všetky cvičenia sú prepojené a nemajú začiatok a koniec. Takáto realizácia cvičení je základom pri bodyART®. Všetky cvičenia a všetky pozície do seba zapadajú ako puzzle a sú medzi sebou prepojené. Každá cvičebná pozícia začína v štartovnom bode a do tohto bodu sa na konci aj vracia.

Telo sa môže zbaviť nesprávnych pohybových návykov zameraním sa na výber a vhodnú realizáciu cvičení, ktorá vplýva pozitívne na držanie tela. Každé cvičenie je vykonávané pri vedomom držaní tela a pri takom pomalom dýchaní, že telo má možnosť napraviť svoje držanie, alebo príliš rýchle nevedomé pohyby. Toto buduje most medzi životom zameraným na telo a zvýšenou energiou v každodennom živote.

Život zameraný viac na telo prináša viac priestoru pre telo a dušu. Vnútorná kondícia je navonok odzrkadlovaná cez energiu, ktorá sa prenáša do každodenného života.

www.bodyart-training.com

Systém vzdelávania

Pre cvičiaceho počas základnej úrovne bodyART Basic Level 1 je dôležité zoznámiť sa s každou pozíciou a cvičením a vykonávať ju s meditatívnou a koncentračnou pozornosťou. Inštruktor by si mal uvedomiť svoje orgány, svoju pleť a dokonca aj každú bunku jeho tela. Prietok jeho myšlienok by mal byť spojený len s jeho časťami tela a učením, ako vykonávať cvičenia.

Správna technika a monitorovanie seba samého je priorita školenia.

Školenie bodyART Basic Level 1 je rozdelené do troch modulov.

Modul I, Modul II, Modul III. - spolu 6 dňové školenie (väčšinou rozdelené do dvoch školiacich blokov)

Skúšky Level 1 (1 deň)

Úspešný absolvent získava diplom a medzinárodnú licenciu bodyART, čím získava možnosť viesť a lektorovať hodiny bodyART.

BodyART Level 2 nasleduje ako pokročilá úroveň. Konsolidácia a hlbšie ponorenie sa do filozofie bodyART zjednotí navzájom telo a myseľ. Intelekt a telo sa stanú aktívnou jednotkou.

Po prvýkrát sa cvičiaci človek zaoberá sebou samým a bodyART-om ako celkom. V tomto bode inštruktor definuje sám seba a skúma jeho silné a slabé stránky.

Technika dýchania bude vysvetlená a prepojená so systémom. Akonáhle je táto synergia tela a mysle internalizovaná, bude tréning pochopený a inštruktor tak rozvíja vlastnú osobnosť.

 • Classic Modules – tieto 4 moduly sú podmienkou pre skúšku a následné získanie licencie bodyART Elite Instructor
  • Contact 1
  • Dynamic
  • Flow 1
  • Stretch

  Skúška – po úspešnom absolvovaní skúšky absolvent získava diplom bodyART
  Elite Instructor
 • Additional Modules – špeciálne znalosti
  • Energy
  • Function
  • Medical and Recovery
  • Myofascials and Trigger points
  • PRT
  • Pure
  • Structire
  • Teaching by elements
 • Special Modules – špecifická cieľová skupina
  • Best age
  • Kids
  • Pre – and Postnatal

BodyART úroveň 3 je vyvinutá pre rôzne cieľové skupiny. Inštruktor bodyART má niekoľko skúseností vo výučbe aby úplne pochopil filozofiu. Obsah a cvičenia modulov sú založené na bodyART úrovni 1 a 2, ale sú teraz upravené s ohľadom na potreby špeciálnej cieľovej skupiny.

Vysoká úroveň znalostí a Know-how

 • Advanced Exercises
 • Flow II.
 • Contact II.

SUMMER VIBES

15.-18.august 2024

Lea Grančič, Milan Ondruš

CVIČENIE-RELAX-ZÁBAVA: Zažite úžasný víkend plný cvičenia, oddychu a zábavy!

BODYART® STRUCTURE

26.-27.október 2024

10:00 - 17:00

Christian Gasch - Master trainer BODYART

Školenie určené pre všetkých lektorov konceptu BODYART, ktori chcú rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti: BODYART STRUCTURE - Level 2